OPĆINA VELIKA PISANICA

Velika Pisanica District
Osvježeno: 15.04.2024.
Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Velika Pisanica

Opća Uredba o zaštiti podataka (u nastavku GDPR) stupila je na snagu 25. svibnja 2018. godine. Cilj Uredbe je pružiti kontrolu građanima nad njihovim osobnim podacima i stvoriti visoku i ujednačenu razinu zaštite podataka u Europskoj uniji. U članku 5. GDPR-a propisana su načela obrade osobnih podataka. Ta načela ujedno predstavljaju i glavne obveze svakog voditelja obrade.
Općina Velika Pisanica kao voditelj obrade osobnih podatak obvezna je u svom radu postupati u skladu sa poštivanjem i zaštitom osobnih podataka i privatnosti korisnika.
Osobni podaci svi su podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.
Obrada osobnih podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.
Obrada osobnih podataka obavlja se na temelju zakonske ovlasti ili privole ispitanika. Ako se obrada obavlja temeljem zakonske ovlasti mogu se obrađivati samo oni podaci koji su određeni zakonom, za proširenu obradu potrebna je privola ispitanika.
Privola ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.
Općina Velika Pisanica obvezuje se kako neće učiniti dostupnima Vaše osobne podatke trećim osobama, već će iste koristiti samo u svrhe obrade za koju su osobni podaci prikupljeni.
Ispitanik u svakom trenutku ima pravo na informaciju i pristup osobnim podacima, pravo ispravka, dopune ili brisanja danih podataka, te pravo odustati od dane privole za obradu podataka, kao i zatražiti prestanak njihove daljnje obrade.
Općina Velika Pisanica kao voditelj obrade osobnih podataka imenovala je službenika za zaštitu podataka.
Službenik za zaštitu podataka je o osoba koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.
Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja slijedeće zadaće:
• informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Uredbe o zaštiti podataka, te drugim odredbama EU ili RH o zaštiti podataka,
• praćenje poštovanja Uredbe o zaštiti podataka, te drugih odredaba EU ili RH o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije,
• pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35 Uredbe o zaštiti podataka,
• suradnja s nadzornim tijelom,
• djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe, te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.
Službenik za zaštitu osobnih podataka Općine Velika Pisanica je Zlata Berkeš.
Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:
Općina Velika Pisanica
Trg hrvatskih branitelja 3
43271Velika Pisanica
Telefon: 043/883-920
Telefax: 043/883-926
E-mail adresa: .

Agencija za zaštitu osobnih podataka je pravna osoba s javnim ovlastima, koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) kojim se osigurava provedba Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. 04. 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (Opće uredbe o zaštiti podataka).

Glavni zadaci Agencije za zaštitu osobnih podataka su učinkovito djelovanje na ispunjavanje svih prava i obaveza iz područja zaštite osobnih podataka koje se Republici Hrvatskoj nameću kao punopravnoj članici Europske unije i Vijeća Europe, povećanje odgovornosti svih sudionika u procesu obrade osobnih podataka vezano za primjenu propisa koji su obuhvaćeni zakonskim okvirom zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uz odgovarajuću primjenu mjera informacijske sigurnosti.
Trajna zadaća Agencije je podizanje razine svijesti dionika i svih ciljanih javnosti, o važnosti zaštite osobnih podataka i o njihovim pravima i obvezama, predlaganje mjera za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika za zaštitu osobnih podataka kao i ukupna provedba svih upravnih i stručnih poslova koji proizlaze iz Opće uredbe i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Zahtjev_za_pristup_osobnim_podatcima.docx
Zahtjev_za_ispravak_osobnih_podataka.docx
Zahtjev_za_povlačenje_privole.docx
Prigovor.docx
Pravilnik_o_obradi_i_zaštiti_osobnih_podataka.pdf
Odluka_o_imenovanju_službenika_za_zaštitu_osobnih_podataka.pdf

FOTO GALERIJA
Velika Pisanica Velika Pisanica Velika Pisanica Velika Pisanica Velika Pisanica Velika Pisanica

VIRTUALNA ŠETNJA
VIRTUALNA ŠETNJA - Velika Pisanica

PROMO VIDEO
PROMO VIDEO - Velika Pisanica
Velika Pisanica - UDOMLJAVANJE ŽIVOTINJA

SERVISNE INFORMACIJE I OBJAVE

KALENDAR
N P U S Č P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
KARTA VELIKE PISANICE
Velika Pisanica

ZANIMLJIVOSTI
Velika PisanicaNaselje Velika Pisanica duga je cak 13 km, te se time smatra jedno od najdužih ako ne i najduže selo u Hrvatskoj.

Velika Pisanica - Edo MurtićU Velikoj Pisanici je 4. svibnja 1921. godine rođen proslavljeni svjetski slikar, grafičar i scenograf Edo Murtić.

Branko KreštanHrvatski pjesnik Branko Kreštan rođen je 13. kolovoza 1944. u Velikoj Pisanici gdje je i završio osnovnu školu. Kao učitelj radio je u Novoj Pisanici.

U Velikoj Pisanici rođen Željko Vidaković - poznati rukometašU Velikoj je Pisanici 21. kolovoza 1954. rođen Željko Vidaković - hrvatski rukometaš. Rukomet je počeo igrati u rukometnom klubu “Partizan” Bjelovar 1964.

VIDI WEB TOP 100 - 2012

ZADNJE VIJESTI

AKTUALNO

NATJEČAJI

POTPORE I SUBVENCIJE

NEVLADINE UDRUGE

TURISTIČKA PONUDA

Pisanička Eko Etno Staza
PODUZETNIČKI PARK