OPĆINA VELIKA PISANICA

Velika Pisanica District
Osvježeno: 13.02.2024.
Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Velika Pisanica

Izvješće_o_provedbi_Zakona_o_pravu_na_pristup_informacijama_za_2018._godinu_.pdf

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje
Općina Velika Pisanica javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Velika Pisanica na sljedeće moguće načine:
1.putem telefona na broj: +385 (0)43 883 920
2.putem faksa na broj: +385 (0)43 883 926
3.elektroničkom poštom službeniku za informiranje . na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
4.poštom na adresu: Općina Velika Pisanica, Trg hrvatskih branitelja 3, 43 271 Velika Pisanica, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
5.osobno na adresu: Općina Velika Pisanica, Trg hrvatskih branitelja 3, Velika Pisanica, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Službenik za informiranje:
Zlata Berkeš upr.iur
Općina Velika Pisanica, Trg hrvatskih branitelja 3, Velika Pisanica, Tel.: +385 (0)43 883 920
Fax: +385 (0)43 883 926
E-mail službenika za informiranje: .
Radno vrijeme službenika za informiranje: od 07:00 do 15:00 sati
Naknada za pristup informacijama
Općina Velika Pisanica ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13).
Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:
1.preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
2.preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
3.preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
4.preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
5.elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
6.elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
7.elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
8.pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
9.pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna
Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.
NAPOMENA:
Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Općina Jasenice izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Pravo na pristup informacijama uređuju
Opći propisi

•Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13),
•Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
•Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
•Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),
•Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
•Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),
•Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),
•Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14),
•Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
•Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14),
•Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).

Propisi EU
•Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
•Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Interni akti
•Odluka o imenovanju službenika za informiranje
ODLUKA_o_imenovanju_slubza_informiranje_1.doc
•Zahtjev za pristup informacijama, • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije,
Obrazac_2_Zahtjev-za-pristup-informacijama_(1).doc
Obrazac_3_Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije_(1).doc
•Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.
Obrazac_4_Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija.doc

FOTO GALERIJA
Velika Pisanica Velika Pisanica Velika Pisanica Velika Pisanica Velika Pisanica Velika Pisanica

VIRTUALNA ŠETNJA
VIRTUALNA ŠETNJA - Velika Pisanica

PROMO VIDEO
PROMO VIDEO - Velika Pisanica
Velika Pisanica - UDOMLJAVANJE ŽIVOTINJA

SERVISNE INFORMACIJE I OBJAVE

KALENDAR
N P U S Č P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
KARTA VELIKE PISANICE
Velika Pisanica

ZANIMLJIVOSTI
Velika PisanicaNaselje Velika Pisanica duga je cak 13 km, te se time smatra jedno od najdužih ako ne i najduže selo u Hrvatskoj.

Velika Pisanica - Edo MurtićU Velikoj Pisanici je 4. svibnja 1921. godine rođen proslavljeni svjetski slikar, grafičar i scenograf Edo Murtić.

Branko KreštanHrvatski pjesnik Branko Kreštan rođen je 13. kolovoza 1944. u Velikoj Pisanici gdje je i završio osnovnu školu. Kao učitelj radio je u Novoj Pisanici.

U Velikoj Pisanici rođen Željko Vidaković - poznati rukometašU Velikoj je Pisanici 21. kolovoza 1954. rođen Željko Vidaković - hrvatski rukometaš. Rukomet je počeo igrati u rukometnom klubu “Partizan” Bjelovar 1964.

VIDI WEB TOP 100 - 2012

ZADNJE VIJESTI

AKTUALNO

NATJEČAJI

POTPORE I SUBVENCIJE

NEVLADINE UDRUGE

TURISTIČKA PONUDA

Pisanička Eko Etno Staza
PODUZETNIČKI PARK