OPĆINA VELIKA PISANICA

Velika Pisanica District
Osvježeno: 15.11.2019.
Zanimljivosti

Prof dr.sc. Lajoš Žager -  ekonomski stručnjak

Lajoš Žager

Rođen je u Velikoj Pisanici 1. kolovoza 1961. godine gdje je završio osnovnu školu. Srednju školu završio je u Bjelovaru. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1986. godine.
Poslijediplomski studij „Poslovne financije i računovodstvo“ završava 1989. godine te postaje magistar znanosti obranom rada pod naslovom „Istraživanje bilance kao podloge za upravljanje“. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Revizija - temeljna pretpostavka kvalitete financijskih izvještaja” obranio je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1993. godine.
Prije akademske karijere radio je u poduzećima “5. Maj” - Bjelovar, “Sloga” - Đurđevac i “UMIB” – Bjelovar. Od 1987. godine stalno je zaposlen na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za računovodstvo (u različitim zvanjima od asistenta do redovnog profesora u trajnom zvanju). U znanstveno nastavno zvanje docenta izabran je 1996. godine, a u zvanje izvanrednog profesora 1999. godine. Od 2008. godine ima znanstveno zvanje redovnog profesora u trajnom zvanju.
Prema postojećem nastavnom planu i programu na stručnoj i akademskoj vertikali izvodi nastavu iz sljedećih disciplina: „Uvod u analizu financijskih izvještaja“, „Računovodstvo“, „Analiza financijskih izvještaja“ i „Revizija“. Osim što izvodi nastavu, nositelj je kolegija „Analiza financijskih izvještaja“ koji se izvodi na preddiplomskom studiju i „Revizija“ koji se izvodi na diplomskom studiju poslovne ekonomije. Pored nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju, kao nositelj nekoliko kolegija, sudjeluje i u izvedbi nastave na poslijediplomskim specijalističkim i doktorskim studijima u Hrvatskoj i inozemstvu. Bio je mentor značajnom broju studenata pri izradi i obrani diplomskih radova,  magistarskih radova i tri doktorske disertacije iz područja računovodstva i revizije. Bio je recenzent desetak knjiga te brojnih znanstvenih i stručnih radova.
Utemeljitelj je i suvoditelj specijalističkog poslijediplomskog studija „Financijsko izvještavanje, revizija i analiza“ gdje je nositelj (sunositelj) na kolegijima „Računovodstveni sustav u RH i EU“, „Korporativna analiza financijskih izvještaja“ i „Revizija financijskih izvještaja“.
Bio je pročelnik Katedre za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te predsjednik Odbora za PDS i Odbora za znanost i doktorate. Od 2010. do 2012. godine bio je prodekan za znanstveno istraživački rad i administraciju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a od 2012. do 2014. bio je prodekan za poslijediplomske studije i doktorate. Od 2014. do danas je dekan Fakulteta.  Od 2010. do 2014.  godine bio je predsjednik Vijeća društveno-humanističkog područja. Od 2014 do danas, član je Senata Sveučilišta u Zagrebu.
Do sada je, samostalno ili u koautorstvu, objavio oko 500 radova iz područja računovodstva, revizije i analize financijskih izvještaja (stručnih i znanstvenih knjiga, udžbenika, priručnika, rječnika, leksikona, stručnih i znanstvenih članaka, projekata, prikaza knjiga itd.). Značajan dio tih radova koristi se pri izvedbi nastave na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju. Sudjelovao je na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima. Svoje radove objavljivao je i izlagao ne samo u Hrvatskoj, već i u inozemstvu (Austrija, Njemačka, Francuska, Italija, SAD, Meksiko, Belgija, Mađarska, Poljska, Rusija, Slovenija, Slovačka, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Ukrajina, Ujedinjeno Kraljevstvo).
Član je nekoliko domaćih i međunarodnih profesionalnih udruga u kojima obavlja različite funkcije. Između ostalog, u Hrvatskoj udruzi revizora bio je član ispitne komisije za zvanje ovlašteni revizor, a u Sekciji internih revizora bio je predsjednik ispitne komisije za zvanje ovlašteni interni revizor. Osim toga, potpredsjednik je Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika. Član je različitih radnih skupina za zakonsku i profesionalnu regulativu računovodstvene i revizijske profesije te za usuglašavanje s regulativom EU. Od 2006. godine član je Odbora za standarde financijskog izvještavanja, a od 2009. do 2017. bio je član Odbora za javni nadzor revizije. Osim toga, član je Stručnog vijeća Državnog ureda za reviziju i član Vijeća za gospodarska pitanja predsjednice RH.  Stekao je stručna zvanja ovlaštenog računovođe, ovlaštenog internog revizora i ovlaštenog revizora. Bio je na stručnom usavršavanju u SAD-u (University of Kentucky, College of Business and Economics) i Velikoj Britaniji (The Institute of Chartered Accountants of England and Wales). Radio je i radi u uređivačkim odborima nekoliko domaćih i međunarodnih časopisa te različitih stručnih i znanstvenih konferencija.
Dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja (nagrada “Mijo Mirković” za znanstveni doprinos za knjige „Računovodstvo“ i „Računovodstvo za neračunovođe – osnove računovodstva“ 2003. godine, za knjigu „Revizija“ 2006. godine te za knjigu „Analiza financijskih izvještaja“ 2008. godine). Počasni je profesor na Nacionalnom Sveučilištu za poreze i državnu administraciju u Ukrajini (2011).
Govori engleski i mađarski, a služi se i njemačkim jezikom. Hrvatski je branitelj odlikovan Spomenicom domovinskog rata.  Oženjen je i otac je dvije kćeri.

FOTO GALERIJA
Velika Pisanica Velika Pisanica Velika Pisanica Velika Pisanica Velika Pisanica Velika Pisanica

SERVISNE INFORMACIJE I OBJAVE

KALENDAR
N P U S Č P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


KARTA VELIKE PISANICE
Velika Pisanica

ZANIMLJIVOSTI
Velika PisanicaNaselje Velika Pisanica duga je cak 13 km, te se time smatra jedno od najdužih ako ne i najduže selo u Hrvatskoj.

Velika Pisanica - Edo MurtićU Velikoj Pisanici je 4. svibnja 1921. godine rođen proslavljeni svjetski slikar, grafičar i scenograf Edo Murtić.

Branko KreštanHrvatski pjesnik Branko Kreštan rođen je 13. kolovoza 1944. u Velikoj Pisanici gdje je i završio osnovnu školu. Kao učitelj radio je u Novoj Pisanici.

U Velikoj Pisanici rođen Željko Vidaković - poznati rukometašU Velikoj je Pisanici 21. kolovoza 1954. rođen Željko Vidaković - hrvatski rukometaš. Rukomet je počeo igrati u rukometnom klubu “Partizan” Bjelovar 1964.

VIDI WEB TOP 100 - 2012

ZADNJE VIJESTI

AKTUALNO

NATJEČAJI

NEVLADINE UDRUGE

TURISTIČKA PONUDA

Pisanička Eko Etno Staza