OPĆINA VELIKA PISANICA

Velika Pisanica District
Osvježeno: 19.06.2019.
Vijesti

Proračun 2019.

Velika Pisanica

Poštovane mještanke i mještani, s ciljem jednostavnijeg informiranja, a imajući na umu važnost načela javnosti i transparentnosti upravljanja proračunskim sredstvima predstavljamo Vam Vodič za građane za 2019. godinu koji u kratkom objašnjava najvažnije planove i aktivnosti Općinskog proračuna u 2019. godini. Planovi proračuna usklađeni su sa dokumentom:  Strateški razvojni program Općine Velika Pisanica 2015.-2020.
Najvažnija ulaganja koja su planirana u proračunu Općine Velika Pisanica za 2019. godinu su:
gospodarstvo:
-subvencije zapošljavanja: trgovačkim društvima, obrtnicima i OPG-ovima
-subvencije za osjemenjivanje krava
-subvencije osiguranja usjeva
-subvencije eko proizvođačima
-subvencije poljoprivrednicima za izradu projekata sufinanciranih iz nacionalnih i EU sredstava
socijalna skrb:
-poticanje rješavanja stambenog pitanja za obitelji koje svoje stambenog pitanje rješavaju stjecanjem vlasništva nad nekretninom prvi put – 1/3 kupoprodajne cijene, maksimalno 35 000,00 kn po podnositelju zahtjeva
-pomoći za novorođeno dijete u iznosu od 4.000,00 kn
-sufinanciranje troškova boravka djece u dječjim vrtićima
-sufinanciranje dječje igraonice
-jednokratne pomoći osobama slabijeg imovinskog statusa
infrastruktura:
-izgradnja mrtvačnice u Ribnjačkoj
-izgradnja staza i postavljanje ograde na katoličkom groblju u Velikoj Pisanici
-izgradnja spomen obilježja hrvatskim braniteljima
-izgradnja parkirališta ispred Centra udruga
-izgradnja vodovoda u Ribnjačkoj
-postavljanje signalizacije kod Trga S. Radića u Velikoj Pisanici
-stalci za bicikle, pametna klupa
-unutarnje uređenje Međugeneracijskog centra za potrebe održavanja dnevnog boravka za umirovljenike i jednosmjenske nastave za učenike osnovne škole
-nova javna rasvjeta na području Općine
-početak završetak unutrašnjeg uređenja i okoliša sportske dvorane
školstvo i obrazovanje:
-stvaranje pretpostavki za jednosmjensku nastavu u Međugeneracijskom centru
-kupnja bilježnica i radnog pribora učenicima osnovne škole
-sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola
-jednokratne novčane pomoći studentima
ostalo:
-darovi učenicima za ostvarene rezultate na natjecanjima
-prigodni darovi djeci za blagdane
-sufinanciranje knjige o Edi Murtiću
-sufinanciranje rada kulturnih, sportskih, socijalnih i ostalih udruga s područja Općine
-sredstva za djelatnost vatrogastva
Navedeni projekti planiraju se osim iz vlastitih sredstava financirati prijavom na različite nacionalne i eu izvore.
O svim detaljima planiranih projekata u 2019. godini možete saznati na općinskoj web stranici http://www.velika-pisanica.hr ili direktnim dolaskom i kontaktom sa službenicima Općine.
Vodič_za_gradane_2019.pdf

OSNOVNO O PRORAČUNU:
Proračun je osnovni financijski akt svake jedinice lokalne samouprave u kojem se na godišnjoj razini planiraju prihodi i primici te rashodi i izdaci .
Proračun predlaže izvršno, a donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Općinsko vijeće. Temeljem Zakonskih odredaba proračun je nužno usvojiti do kraja tekuće za narednu godinu. U slučaju potrebe,  proračun se tijekom godine mijenja te se takve promjene nazivaju izmjenama i dopunama odnosno „rebalans“.
Proračun Općine Velika Pisanica objavljen je u Službenom glasniku Općine Velika Pisanica i na službenoj stranici Općine Velika Pisanica http://www.velika-pisanica.hr.
Proračun jedinice lokalne samouprave sastoji se od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Opći dio proračuna čine račun prihoda i rashoda te račun financiranja, odnosno struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po vrstama.
Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po razdjelima, a unutar svakog razdjela nalaze se programi projekti i aktivnosti.
PRIZNANJE ZA TRANSPARENTNOST
Institut za javne financije proveo je istraživanje: ” Proračunska transparentnost županija, gradova i općina”. Istraživanje je provedeno u razdoblju studeni 2017. - ožujak 2018. Istraživanjem su obuhvaćene sve županije, svi gradovi i sve općine u Republici Hrvatskoj i to ukupno 575 jedinica lokalne, područne i regionalne samouprave.  Općina Velika Pisanica prema kriterijima navedenog istraživanja drugu godinu za redom ocjenjena je sa ocjenom izvrstan (5),  te je tako dobila priznanje za izrazitu transparentnost. Sa najvišom ocjenom ukupno je ocjenjeno 109 Općina od njih ukupno 428 što predstavlja tek 25,47% od ukupnog broja Općina. Veseli i činjenica da su sa najvišim ocjenama također ocjenjeni Bjelovarsko -bilogorska županija, od gradova Grubišno Polje, te od općina Općine Veliko Trojstvo, Đulovac, Hercegovac i Rovišće. Prilikom istraživanja provjeravani su ključni proračunski dokumenti objavljeni na službenim mrežnim stranicama svih lokalnih jedinica. 
Velika Pisanica

FOTO GALERIJA
Velika Pisanica Velika Pisanica Velika Pisanica Velika Pisanica Velika Pisanica Velika Pisanica

SERVISNE INFORMACIJE I OBJAVE

KALENDAR
N P U S Č P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            


KARTA VELIKE PISANICE
Velika Pisanica

ZANIMLJIVOSTI
Velika PisanicaNaselje Velika Pisanica duga je cak 13 km, te se time smatra jedno od najdužih ako ne i najduže selo u Hrvatskoj.

Velika Pisanica - Edo MurtićU Velikoj Pisanici je 4. svibnja 1921. godine rođen proslavljeni svjetski slikar, grafičar i scenograf Edo Murtić.

Branko KreštanHrvatski pjesnik Branko Kreštan rođen je 13. kolovoza 1944. u Velikoj Pisanici gdje je i završio osnovnu školu. Kao učitelj radio je u Novoj Pisanici.

U Velikoj Pisanici rođen Željko Vidaković - poznati rukometašU Velikoj je Pisanici 21. kolovoza 1954. rođen Željko Vidaković - hrvatski rukometaš. Rukomet je počeo igrati u rukometnom klubu “Partizan” Bjelovar 1964.

ZADNJE VIJESTI

AKTUALNO

NATJEČAJI

NEVLADINE UDRUGE

TURISTIČKA PONUDA

Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora